Et årsmedlemsskab af Himmerlands jernbaneklub koster 200 kr.

For disse penge støtter du klubben plus at man er velkommen til at møde op

til klubaften hver anden onsdag i ulige uger, hvor der vil være rig mulighed

for at bygge på modeljernbanen.

Del siden